Navigacija

ENGLESKI

NEMAČKI

FRANCUSKI

ITALIJANSKI

RUSKI

ŠPANSKI

MEĐUNARODNI ISPITI
··· Kembridž ispiti
··· YLE
··· IELTS
··· BEC
··· GRE GMAT
··· TOEFL SAT· Test engleskog jezika ·PRIJAVA ZA FCE
Prijava za FCE

PRIJAVA ZA FCE

BEC

BECDanas je dobro znanje engleskog potrebnije više nego ikada kako biste uspeli u međunarodnom biznisu i trgovini. Ukoliko imate pravo znanje jezika onda ste u prednosti na tržištu poslova i imate veću fleksibilnost ako želite da radite u inostranstvu. Međunarodno priznati poslovni sertifikati vam mogu pomoći da pokažete poslodavcu da vaše znanje jezika odgovara svetskom standardu i da ga možete upotrebiti u stručnom kontekstu.

O ispitu BEC Higher

Ako želite da imate potpuno samopouzdanje u svakoj poslovnoj situaciji, onda je ovaj ispit upravo za vas. Viši sertifikat poslovnog engleskog (BEC Higher) je na višem srednjem nivou C1 i proverava četiri jezičke veštine

Format ispita BEC Higher ima četiri dela:

Prvi deo – Čitanje (60 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji iz pet zadataka i uključuje zaokruživanje ponuđenih odgovora, povezivanje, popunjavanje praznih mesta na nivou rečenice, popunjavanje praznih mesta na osnovu ponuđenih odgovora i uočavanje grešaka. čitanje nosi 25% od ukupne ocene.

Drugi deo – Pisanje (90 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji od dva zadatka. U prvom zadatku kandidat treba da sastavi kratak izveštaj (na osnovu grafikona, približno 120-140 reči). U drugom zadatku, kandidat bira da li će da piše izveštaj, predlog ili poslovno pismo. Pisanje nosi 25% od ukupne ocene.

Treći deo – Slušanje (40 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji od tri zadataka i uključuje zaokruživanje ponuđenih odgovora, povezivanje, popunjavanje praznih mesta ili dovršavanje započetih beleški. Tekstovi koji se slušaju su monolozi ili dijalozi, uključujući intervjue, diskusije, telefonske razgovore i poruke. Slušanje nosi 25% od ukupne ocene.

Četvrti deo – Govor (14 minuta)
Kandidati ovom delu ispita pristupaju u paru i tokom intervjua svaki kandidat odgovara na pitanja, daje "mini-prezentaciju" koja traje otprilike jedan minut, učestvuje u zajedničkom zadatku i diskutuje sa drugim kandidatom. Govor nosi 25% od ukupne ocene.

Ocenjivanje
Prag znanja koji se najčešće traži da bi kandidat položio ispit iznosi 60% od ukupne ocene. Da bi kandidat položio ispit, nije neophodno da postigne zadovoljavajući nivo u svakom pojedinačnom delu. Uspešni kandidati dobijaju sertifikat s jednom od tri ocene – A, B ili C. Neprelazne ocene su D i E.

Rezultati
Na osnovu ukupnog učinka na svim delovima ispita kandidat dobija jedinstvenu ocenu. Pojedinačni delovi ispita nemaju prolaznu/neprolaznu ocenu, tako da nije neophodno da kandidat postigne neki odreðeni nivo u svakoj pojedinačnoj komponenti da bi položio ispit.

 

preuzeto sa sajta www.britishcouncil.org/serbia

Centar za edukaciju