Navigacija

ENGLESKI

NEMAČKI

FRANCUSKI

ITALIJANSKI

RUSKI

ŠPANSKI

MEĐUNARODNI ISPITI
··· Kembridž ispiti
··· YLE
··· IELTS
··· BEC
··· GRE GMAT
··· TOEFL SAT· Test engleskog jezika ·PRIJAVA ZA FCE
Prijava za FCE

PRIJAVA ZA FCE

Nemački

NemačkiNemački jezik spada u jezike iz zapadne grupe germanskih jezika. Danas spada među najveće svetske jezike. Nemačkim, kao maternjim jezikom, govori najveći broja stanovnika Evropske Unije. Govori se u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Luksemburgu, Lihtenštajnu, ali i u još 36 drugih zemalja. Ukupno ga govori čak oko 110 miliona ljudi.

Po broju onih koji ga uče u školama, nemački zauzima treće mesto. Oko 7% Internet populacije su Nemci, a skoro 8% sadržaja na Internetu je na nemačkom jeziku.

Standardni nemački nije nastao kao većina drugih jezika, iz nekog dijalekta, već kao pisani jezik. Njega su osmislili pesnici, filozofi i drugi obrazovani ljudi. Standardizacija je počela u XVI veku, kada je Martin Luter preveo Bibliju na nemački, pri tome svesno spajajući karakteristike različitih dijalekata. Ta standardizacija je bila na vrhu sa Geteom i Šilerom, u XVIII veku.

Centar za edukaciju